Ortopediveckan

PLAY

Studio 2

Ortopediveckan PLAY är hostad via Youtube. Det innebär dock inte att inspelningarna finns tillgängliga för allmänheten. Man kan endast se inspelningarna på denna sida eller om man har en länk till inspelningen i fråga.

Dag 2

Tisdag 7 september

Invigning & Öppningsföreläsning

Åsa Kadowaki

Strukturella bengraft

Heinz Winkler

Protesnära frakturer

Sebastian Mukka
Gunnar Flivik
Nils Hailer
Olof Sköldenberg

Dag 3

Onsdag 8 september

Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare

Stergios Lazarinis
Gösta Ullmark
Bo Söderqvist

En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack

Rihard Trebše
Heinz Winkler

Instabilitetsproblemet

Gösta Ullmark

Diabetesfoten

Karl Åke Jansson
David Hellsten
Eva Zeisig

Skidskadehistoria - Ur ett jämtländskt perspektiv

Jan Sandegård

Dag 4

Torsdag 9 september

Det haltande barnet

Bengt Herngren
Marie Askenberger
Hans Arvidsson
Ann-Charlott Söderpalm

Levnadsvanor inför operation

Roger Olsson
Sandy Jacks
Hanne Tönnesen
Sven Wåhlin

Benbanken och senbanken

Åke Hamberg
Kristian Samuelsson
Karl Eriksson
Volker Otten